شیوه های پرداخت

در حال حاضر فقط یک روش برای پرداخت وجود دارد آن هم پرداخت به صورت آنلاین می باشد که از طریق همین سایت و درگاه رسمی بانک های عضو شتاب انجام می گیرد.